Moed, over gedurfd leiderschap

Andor de Rooij

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 ⚪ ⚪

Moed. Courage. Afgeleid van het Frans woord voor hart (coeur). En dat is precies waar leiderschap voor Andor de Rooy over gaat. Over leiden vanuit je hart, je drijfveren. Wat je niet altijd in dank zal worden afgenomen. Maar wat uiteindelijk altijd succesvol zal zijn.

Andor de Rooy is organisatiepsycholoog en fungeert sinds 1995 als sparring partner voor leiders en bestuurders. Hij schreef eerder Professioneel coachen (2001) en was tien jaar (hoofd)redacteur van Kluwer Praktijkboek Personeel en Organisatie. In maart 2016 voegde hij aan zijn boek ‘Vierkante meter moed, de missing link in leiderschap’ uit 2014, recente voorbeelden en interviews toe, waarmee zijn boek ‘Moed, over gedurfd leiderschap’ is geboren. In 160 pagina’s neemt De Rooy je mee op het thema moed, wat hem betreft dé bepalende factor in alle leiderschapsvraagstukken van vandaag.  

In de huidige wereld, met toegankelijke informatie en kennis voor iedereen waar ook ter wereld, onderscheid je je niet meer door veel te weten of veel te kunnen. Echt leiderschap toont zich door durf, door lef. Waarbij lef niet doorslaat in roekeloosheid – moed ligt precies in het midden van lafheid en roekeloosheid. Waarbij de enige vraag die telt is: ‘Doe jij op het moment suprême wat nodig is?’ 

Moedig zijn is niet eenvoudig. Moed is het vermogen van een leider om ondanks risico, pijn, of angst, vol te gaan voor datgene wat nodig is voor een organisatie. Gedurfd leiderschap zorgt voor een duidelijke richting. Ook als niemand die richting leuk, interessant, realistisch of noodzakelijk vindt. Ook als je zelf de situatie liever even laat voor wat hij is, terwijl je heel goed weet dat dat niet is wat nodig is. 
Moedige acties zijn soms heroïsch. Vaker nog dan dat, tonen mensen, waar ter wereld ook, in kleine en alledaagse situaties moed. Iedereen die zich kwetsbaar opstelt, ziet wat hij of zijn te doen heeft, zijn eigen rol daarbij onder ogen durft te zien en de confrontatie aan durft te gaan: dat zijn moedige mensen. Moedige mensen die zich niet altijd moedig voelen – moed is geen karaktereigenschap, meer een tijdelijke staat.
De Rooy schrijft met zijn boek een manifest voor moed. En inderdaad, juist in deze tijd, kon dat wel eens precies zijn wat de wereld nodig heeft: mensen die ondanks weerstand, durven te gaan staan voor dat wat klopt, goed en nodig is. Met quotes, symboliek, boeken en films in een inspiratie hoofdstuk als laatste pagina’s van het boek, benadrukt De Rooy zijn uiteenzetting over lef en moedmotieven maar bovenal over gezond verstand met een vleugje durf.  

Naast een uitgebreide theoretische onderbouwing (die niet theoretisch overkomt) van het thema moed, helpt het boek je met diverse vragenlijstjes om de realiteit onder ogen te zien: hoe moedig ben jij op momenten dat het er op aankomt? Gebruik je zelf af en toe ook vluchtwegen op momenten dat opstaan voor waar je echt voor staat, je net iets te spannend is? De Rooy vraagt je om je grootste angsten onder ogen te zien, om je er van bewust te maken dat je eigen ‘fearzone’ deel uit maakt van wie je bent, van jóuw leiderschap.  

Een leesbaar boek, dat door de vragenlijsten veel diepgang aanbrengt. De Rooy ambieert met zijn boek om moed hoger op de agenda te krijgen en zijn lezers uit te dagen om over hun eigen moedfactor na te denken. Wat mij betreft is hij daarin geslaagd. 

Alleen voor CEO’s en bestuurders van grote organisaties? Zeker niet. Leiderschap gaat in mijn ogen uiteindelijk altijd over persoonlijk leiderschap. De Rooy stelt de juiste vragen om je te doen afvragen of het klopt wat jíj op dit moment doet, met of zonder de verantwoordelijkheid voor een organisatie.  

Moedig leiderschap: voor iedereen binnen handbereik. Zolang je maar de moed hebt om stil te staan bij de vragen die De Rooy stelt in zijn boek en ze oprecht kunt beantwoorden. Om vervolgens net wat vaker te kunnen doen wat nodig is. 

Deze review schreef ik voor Managementboek. Superfijn dat ik voor hen mag lezen en er nog iets van mag vinden ook! 
Op de schaal van Helmar, scoort ‘Moed, over gedurfd leiderschap’  een ruime 7,5. Vooral het inspiratie hoofdstuk en de vele vragen om je eigen moedfactor te onderzoeken zorgde er voor dat het boek bij me bleef, ook toen het al lang uit was.

Booklounge
by Helmar Niemeijer

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial