Nog lang en gelukkig

Laurentien van Oranje en Jeroen Smit

🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 ⚪ ⚪ ⚪

Ik geloof in de wijsheid van kinderen. Een wijsheid die zaken weer snel terug kan brengen tot de kern. Een haast intuïtieve kracht die zonder twijfel weet wat klopt. 

Het is iets waar meer mensen – maar ook bedrijven – zich van bewust zijn: zo is er een grote energieleverancier die een kinderraad heeft en hen om advies vraagt. Ook één van mijn werkgevers, een grote onderwijsinstelling, betrekt structureel leerlingen bij het opstellen van het strategisch meerjarenbeleidsplan. Ik was dan ook benieuwd naar Nog lang en gelukkig. ‘Een voorleesboek voor volwassenen die de weg een beetje kwijt zijn’ waarin de auteurs pleitten voor de inzet van jeugdige denkkracht. 

De auteurs, Laurentien van Oranje (precies, die ene, felle strijdster tegen analfabetisering en schrijfster van Mr Finney) en Jeroen Smit (precies, die andere, onderzoeksjournalist, schrijver van Het Drama Ahold en De Prooi) bundelden hun krachten en schreven een boek dat laat zien hoe goed de kinderen van nu kunnen helpen om onze leiders van nu voldoende voor te bereiden op de toekomst. 

Het boek is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel geeft ruimte aan een aantal interviews met Nederlandse bestuurders (denk: de CEO van Unilever en de Rabobank, maar ook Frans Timmermans en Neelie Smit Kroes). In elk interview geeft de geïnterviewde weer hoe hij (of zij) daar is gekomen waar hij nu zit en welke zaken hij als lastig ervaart. Een aantal kinderen geven tips en trucs op de issues waar de (niet de minste) leiders tegenaan lopen. 

Het tweede deel is een voorleesverhaal. Een verhaal over een jongen die zijn vastzittende vader (hoge pief bij een bedrijf dat in luiers doet) verder helpt. 

In het derde en laatste deel van het boek, wordt ingegaan op de dilemma’s die voor veel grote leiders zouden gelden (haast-rust, praten-luisteren, etc.). Kinderen geven op die specifieke vraagstukken aan hoe zij daar mee om zouden gaan. 

Al met al is het een boekje (181 pagina’s) dat vlot wegleest. Ik kan me voorstellen dat een volwassene hem graag wegtikt op een strandbedje tijdens de vakantie of op een rustig moment tussendoor. De subtitel ‘voor volwassenen die de weg een beetje kwijt zijn’ was voor mij iets te zwaar aangezet, hoewel ik kan beamen dat het soms lijkt alsof (grote) leiders het spoor bijster zijn ;-). 

Of het echt een voorleesboek is? Mijn jongens vonden van niet. De pubers (twaalf en veertien) waren überhaupt niet geïnteresseerd in het boek (wat niet aan het boek ligt). Die van negen jaar vond het leuk om het voorleesverhaal voorgeschoteld te krijgen. 

Het thema an sich bood wel gespreksstof voor aan tafel: de twaalfjarige had al vaker geopperd dat kinderen vaak veel slimmer zijn dan volwassenen, de veertienjarige vond dat het soms zo simpel was en begreep niet dat volwassene dat niet zagen. De negenjarige meldde dat kinderen een veel leuker leven hadden en dat volwassenen daarom vaker moesten luisteren naar kinderen. 

In hun boek zijn Van Oranje en Smit er meer dan goed in geslaagd zijn om de wijsheid van kinderen aan te stippen. Ik had meer concrete handvatten en praktische tips verwacht over hoe je deze wijsheid deel kan laten uit maken van je dagelijkse gang van zaken. Ook had voor mij de algemene boodschap die Van Oranje en Smit naar voren brengen (hoe ontzettend het de moeite waard is om kinderen te betrekken in keuzeprocessen) nog iets breder getrokken mogen worden. 

Nog lang en gelukkig is de moeite waard om te lezen, om daarna door te mijmeren – al dan niet met kinderen – over hoe de wijsheid van kinderen ingezet kan worden. Wat dat er naar hen geluisterd mag worden, zoals Van Oranje en Smit stellen, staat als een paal boven water. 

Wil je dit boek bestellen? Als je dat via deze link bij Managementboek doet wordt mijn boekenkast nog gelukkiger dan dat ‘ie al is 🙂

Booklounge
by Helmar Niemeijer

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial